[x]ปิดหน้าต่าง

ข่าวการศึกษา >> จบภารกิจ กศน.ช่วยใต้รอบ 2 ขอให้ความสุขคืนกลับมาสู่พี่น้อง”ชาวบางสะพาน”พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ..!!(ชมคลิป)

จบภารกิจ กศน.ช่วยใต้รอบ 2 ขอให้ความสุขคืนกลับมาสู่พี่น้อง”ชาวบางสะพาน”พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ..!!(ชมคลิป)
ดู [ 17]
Update: อาทิตย์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560

 

(เครดิตคลิปทำโดยผอ.บุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร)

“เต็มใจ เต็มที่ เต็มเวลา เต็มสติปัญญา เต็มกำลังความสามารถ กับระยะเวลา 2 สัปดาห์ในภารกิจซ่อมแซมฟื้นฟูบางสะพานของทีมคนแกร่ง ทั้งสำรวจข้อมูล เลกเปลี่ยนข้อมูลกับทีม กศน.กาฬสินธ์ /ทีม กศน.อุทัยธานี /                               ทีม กศน.เชียงราย 23 บ้าน”

s__58212404 s__58212409

       หมดเวลาปฏิบัติภารกิจฟื้นฟูบางสะพาน แต่ความทุกข์ยังไม่หมดสิ้น เต็มใจ เต็มที่ เต็มเวลา เต็มสติปัญญา เต็มกำลังความสามารถ กับระยะเวลา 2 สัปดาห์ในภารกิจซ่อมแซม ฟื้นฟูบางสะพานของทีมคนแกร่ง ทั้งสำรวจข้อมูล เลกเปลี่ยนข้อมูลกับทีม กศน.กาฬสินธ์ /ทีม กศน.อุทัยธานี /ทีม กศน.เชียงราย บางหลังคาเรือน ทั้งซ่อมแซมและบริจาคเงินค่าวัสดุ จัดหาวัสดุ ส่วนที่ยังขาดให้ มาติดตามกันว่า 10 กว่าวัน ทีมคนแกร่งเขาทำอะไรไปบ้าง รายละเอียด ดังนี้

 1. เปลี่ยนบานประตูบ้านของนางอารีย์ แสงทอง 48 หมู่ 8 บ้านคลองลอย ตำบลร่อนทอง
 2. กั้นฝาผนังบ้าน แทนของเดิมที่ชำรุดบ้านของนายนัทวุธ ทนทาน บ้านเลขที่ 265 หมู่ที่ 2 บ้านกรูด ตำบลธงชัย
 3. เปลี่ยนบานประตู บ้านของนางสมศรี สกุณา บ้านเลขที่ 176/2 หมู่ที่ 2 บ้านกรูด ตำบลธงชัย
 4. กั้นฝาผนังบ้านของนายประสิทธิ์ ใจกว้าง บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 2 บ้านกรูด ตำบลธงชัย
 5. เปลี่ยนกระทงฝ้า ตีฝ้าเพดาน กั้นผนังห้องนอน จำนวน 2 ห้อง บ้านของนายดำรงค์ เสมาทอง บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 2 บ้านกรูด ตำบลธงชัย
 6. เปลี่ยนบานประตูห้องนอน บ้านของนางเอมอร ศิริพงษ์ บ้านเลขที่ 89/1 หมู่ที่ 2 บ้านกรูด ตำบลธงชัย
 7. สร้างห้องครัวหลังใหม่ พร้อมบริจาคเงินค่าวัสดุกั้นผนังห้อง บ้านของนายบุญเลิศ เยือกเย็น-นางนิดา ทองมี บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 2 บ้านกรูดตำบลธงชัย
 8. ติดตั้งบานประตู พร้อมบริจาคเงินค่าบานประตู ซ่อมแซมพื้นบ้าน ซ่อมแซมโต๊ะ ซ่อมแซมเตียง และสร้างหิ้งพระ ที่บ้านของนางชูศรี แย้มคล้าย บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 2 บ้านกรูด ตำบลธงชัย
 9. เปลี่ยนบานประตู บ้านของนางสุวิมล เรืองพันธ์ บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 5 ชุมชนห้วยทรายขาว ตำบลกำเนิดนพคุณ
 10. เปลี่ยนบานประตูบ้านของนายสุรศักดิ์ สายนาค บ้านเลขที่ 189 หมู่ที่ 1 ชุมชนหอนาฬิกา ตำบลกำเนิดนพคุณ
 11. เปลี่ยนบานประตูห้องนอน บ้านของนายสุวรรณ แผ่นทรัพย์ บ้านเลขที่ 203/14 ชุมชนหอนาฬิกา ตำบลกำเนิดนพคุณ
 12. เปลี่ยนบานประตู จำนวน 3 บาน พร้อมบริจาคค่าบานประตู จำนวน 1 บาน ซ่อมแซมบานหน้าต่าง เทพื้นคอนกรีตหน้าประตู พร้อมจัดหาวัสดุในการเทคอนกรีตให้ บ้านของนางสมคิด เรืองพันธ์ บ้านเลขที่ 40/3 ชุมชนห้วยทรายขาว ตำบลกำเนิดนพคุณ
 13. เปลี่ยนบานประตูจำนวน 4 บาน ซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง ที่บ้านของนางรัชนีย์ ทองถึก บ้านเลขที่ 40/7 หมู่ที่ 5 ชุมชนห้วยทรายขาว ตำบลกำเนิดนพคุณ
 14. ซ่อมประตูเหล็กยืด และซ่อมแซมราวเหล็ก บ้านของนายสมคิด อ้นทอง บ้านเลขที่ 302/5 หมู่ที่ 1 ชุมชนหอนาฬิกา ตำบลกำเนิดนพคุณ
 15. เปลี่ยนบานประตูจำนวน 3 บาน เปลี่ยนบานหน้าต่าง จำนวน 4 บาน ซ่อมแซมระบบประปา ที่บ้านของนางนิภา จันทรปาละ บ้านเลขที่ 86/6 หมู่ที่ 1 ชุมชนท่าเกวียน ตำบลกำเนิดนพคุณ
 16. เปลี่ยนบานประตูห้องนอน จำนวน 2 บาน ที่บ้านของนางวีณา ฟ้องขาว บ้านเลขที่ 209/3 หมู่ที่ 1 ชุมชนหอนาฬิกา ตำบลกำเนิดนพคุณ
 17. เปลี่ยนบานประตู จำนวน 1 บาน บ้านของนางสาวสุกัญญา ปฐมไพบูลย์ บ้านเลขที่ 291/1หมู่ที่ 1ชุมชนรัตนโกสินทร์ ตำบลกำเนิดนพคุณ
 1. สร้างกำแพงคอนกรีต/ซิเมนต์บล๊อก บ้านของนางอัมพร อ้นทอง บ้านเลขที่302/5 หมู่ที่ 1 ชุมชนหอนาฬิกา ตำบลกำเนิดนพคุณ
 2. รื้อโครงหลังคาเหล็ก เสาเหล็กห้องครัว ติดตั้งเสาเหล็ก สร้างโครงเหล็ก มุงกระเบื้อง ทาสี กันผนังเมทัลชีท และขนดินเลน ออกนอกบ้าน พร้อมฉีดล้างทำความสะอาด ซ่อมระบบประปา ที่บ้านของนางนันทวัน อิ่นคำมี บ้านเลขที่ 136/18 ชุมชนสวนฉัตร ตำบลกำเนิดนพคุณ
 3. เปลี่ยนบานประตู ห้องนอน จำนวน 2 บาน ที่บ้านของนายโกวิทย์ ธนะวัฒน์ บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ
 4. เปลี่ยนบานประตูห้องนอน จำนวน 1 บาน ที่บ้านของนางกมลพร โต๊ะทอง บ้านเลขที่ 52/15 หมู่ที่ 5 ชุมชนห้วยทรายขาว ตำบลกำเนิดนพคุณ
 5. ทาสีบ้านของนางสาวจันทรัสม์ หนักแเดง บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 2 บ้านนาผักขวง ตำบลกำเนิดนพคุณ

23. ซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาไม้  บ้านของนางสาวจิตรา ยอดแก้ว บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่รำพึง

s__58212410 17092028_1311188435628073_1945459363_n

 

นี่คือภารกิจโครงการรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่ภาคใต้ 12 จังหวัด(ระยะที่ 2) สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายบุญทรง จิโนเป็งผู้อำนวยการฯได้ส่งทีมช่างช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ นำทีมโดย นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวย กศน.อำเภอไทรงาม นายอนันต์ แก้วทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นายอนันต์ คงชุม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองลาน รวมทั้งสิ้น 15 คน เป้าหมายในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

16864654_1309215469158703_3601186160653108434_n 17092031_1311188925628024_406039659_n

แม้จะหมดเวลาในการปฏิบัติภารกิจ เนื่องจากต้องกลับไปปฏิบัติภารกิจปกติในที่ตั้ง แต่เมื่อใดที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือจากเรา  เราพร้อมจะช่วยเหลือทันที เราสัญญา ขอให้ความสุขคืนกลับมาสู่พี่น้องชาวบางสะพาน พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ

s__58212406 s__58212408

//ทีม กศน.กำแพงเพชรในพื้นที่ รายงาน

ครูเชนดอทคอม
ครู กศน.


 


ข่าวในหมวด : ข่าวการศึกษา  3  อันดับล่าสุด
ก้าวไกลไปอีกขั้น..!! กศน....
จบภารกิจ กศน.ช่วยใต้รอบ 2 ขอให้ความสุขคืนกลับมาสู่พี่น้อง”ชาวบางสะพาน”พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ..!!(ชมคลิป)
view : 49
นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธ...
จบภารกิจ กศน.ช่วยใต้รอบ 2 ขอให้ความสุขคืนกลับมาสู่พี่น้อง”ชาวบางสะพาน”พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ..!!(ชมคลิป)
view : 24
ชีวิตไม่ใช่ง่ายๆ”ครูเชน”ค...
จบภารกิจ กศน.ช่วยใต้รอบ 2 ขอให้ความสุขคืนกลับมาสู่พี่น้อง”ชาวบางสะพาน”พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ..!!(ชมคลิป)
view : 186
จบภารกิจ กศน.ช่วยใต้รอบ 2...
จบภารกิจ กศน.ช่วยใต้รอบ 2 ขอให้ความสุขคืนกลับมาสู่พี่น้อง”ชาวบางสะพาน”พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ..!!(ชมคลิป)
view : 18
9 ปี สำนักงาน กศน. เลขาธิ...
จบภารกิจ กศน.ช่วยใต้รอบ 2 ขอให้ความสุขคืนกลับมาสู่พี่น้อง”ชาวบางสะพาน”พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ..!!(ชมคลิป)
view : 23
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการก...
จบภารกิจ กศน.ช่วยใต้รอบ 2 ขอให้ความสุขคืนกลับมาสู่พี่น้อง”ชาวบางสะพาน”พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ..!!(ชมคลิป)
view : 64
กศน.ผุดไอเดียให้ครูทำสื่อ...
จบภารกิจ กศน.ช่วยใต้รอบ 2 ขอให้ความสุขคืนกลับมาสู่พี่น้อง”ชาวบางสะพาน”พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ..!!(ชมคลิป)
view : 252
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง...
จบภารกิจ กศน.ช่วยใต้รอบ 2 ขอให้ความสุขคืนกลับมาสู่พี่น้อง”ชาวบางสะพาน”พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ..!!(ชมคลิป)
view : 255
รับครูอัตราจ้าง เงินเดือน...
จบภารกิจ กศน.ช่วยใต้รอบ 2 ขอให้ความสุขคืนกลับมาสู่พี่น้อง”ชาวบางสะพาน”พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ..!!(ชมคลิป)
view : 299
กศจ.พระนครศรีอยุธยา เรียก...
จบภารกิจ กศน.ช่วยใต้รอบ 2 ขอให้ความสุขคืนกลับมาสู่พี่น้อง”ชาวบางสะพาน”พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ..!!(ชมคลิป)
view : 272
แสดงความคิดเห็น :


 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป


ข่าวล่าสุด

ก้าวไกลไปอีกขั้น..!! กศน.ใต้ ใช้นวัตกรรมสื่อการเรียนเรียนรู้ผ่าน Application Lineแห่งเดียวของประเทศไทย
นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน.เป็นประธานมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับครู กศน.ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในจังหวัดภาคใต้ ณ รร.กรีนเวิลด์พาเลซ สงขลา
ชีวิตไม่ใช่ง่ายๆ”ครูเชน”คน กศน. ตัวจริง.!! นศ.จนเป็นครู อยู่กับ กศน.วันนี้เป็นพรก. พัฒนางาน ICT สอนขั้นเทพ…ยิ่งรู้จักยิ่งน่าคบ…
จบภารกิจ กศน.ช่วยใต้รอบ 2 ขอให้ความสุขคืนกลับมาสู่พี่น้อง”ชาวบางสะพาน”พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ..!!(ชมคลิป)
9 ปี สำนักงาน กศน. เลขาธิการลั่น..!! “ไม่ไหว้ครู รุกในการทำงานเลย” เน้นการทำงานเป็นทีม…
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 319/2560 ย้ายข้าราชการ
กศน.ผุดไอเดียให้ครูทำสื่อการสอนรูปแบบใหม่ นำร่องทำคลิป 4 วิชาหลักผ่านทางยูทูป
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา
รับครูอัตราจ้าง เงินเดือน 20,000บาท (เงินเดือน+ค่าสอนนอกเวลา)
กศจ.พระนครศรีอยุธยา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ2/2559 จำนวน 26 อัตรา
โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ รับสมัครครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)
กศน.เมืองพะเยาสุดล้ำ นำบทเรียนแบบฝึกหัด และแบบทดสอบผ่านสมาร์ทโฟน เป็นแห่งแรกของประเทศไทย นักศึกษาโดนใจแห่สมัครเรียนตรึม
กศน.เปิดย้อมผ้าดำให้ปชช. ฟรีทั่วประเทศ เริ่ม17 ต.ค.นี้...
ขอฝากเด็กๆด้วยนะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี..คำตรัส
แต่งตั้งข้าราชการครูฯ ให้ดำรงตำแหน่งผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
รับสมัคร(ด่วน!) ครูผู้สอนสังคม เงินเดือน 15,000บาท เงินพิเศษ 2,500บาท

 

ครูเชนดอทคอม เว็บไซต์แห่งการแลกเปลี่ยนของครู กศน. ครูนอกระบบ ครูในระบบ  

ติดต่อลงข่าวสาร  โฆษณา โทร.081-1077987
## MAXSITE 1.10 plus ##   | ADMIN | by ครูเชนดอทคอม | Facebook | Youtube | Google plus+ | IOS | Android