[x]ปิดหน้าต่าง

บทความ อาจารย์เอกชัย

  [ ดู blog ทั้งหมด ]

    ตอนที่ 3 เรื่องเล่าก่อนเกษียณของผม . จากประสบการณ์ในการทำงานมายาวนาน โดยมีท่านชาติชาตรี โยสีดา และ ผู้ใหญ่ของ กศน.ท่านเก่า ๆ เป็นต้นแบบปลูกฝังวิธีการทำงานกับ

     อาทิตย์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 

Post by : webmaster

ให้คะแนนบทความนี้

Blog หมายเลข 23 | คะแนน Rating: 3.0/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 2 votes)

Tag :


 ตอนที่ 3 เรื่องเล่าก่อนเกษียณของผม
.
จากประสบการณ์ในการทำงานมายาวนาน โดยมีท่านชาติชาตรี โยสีดา และ ผู้ใหญ่ของ กศน.ท่านเก่า ๆ เป็นต้นแบบปลูกฝังวิธีการทำงานกับประชาชนที่ไม่ใช่นักเรียนในระบบ ทำให้ผมเข้าใจหลักการทำงานกับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ เช่น ให้ผู้เรียนคิดเอง ให้ผู้เรียนมีบทบาทมากที่สุด มีความเป็นกันเองมากที่สุด มีกฏเกณฑ์หรือระเบียบน้อยที่สุด ผู้ใหญ่จะเรียนได้ดีที่สุดเมื่อเขามีความสบายใจ ..

นอกจากนี้ การที่ผมเริ่มงาน กศน. ตั้งแต่หน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผมได้เปรียบคนอื่น ๆ เพราะได้อ่านหนังสือที่ ศนจ. รับเข้ามาทุกเรื่อง ทำให้ผมรู้และเข้าใจงานทุกงาน 
ในยุคปฏิรูประบบราชการ ( รีเอ็นจิเนียริ่ง ) ผมซึ่งเป็นผู้รับงานดูแลเรื่องรีเอ็นจิเนียริ่งนี้ จึงทำได้ดี จนได้รับคัดเลือกจากส่วนกลาง เป็น 1 ใน 4-5 คน จากทั่วประเทศ ให้เข้าไปเป็นทีมงานดูแลเรื่องนี้อยู่ที่ส่วนกลาง ( คนอื่นที่เข้าไปทำงานด้วยกัน เช่น พี่อุษา เทียนทอง ศูนย์ภาคกลาง, อ.ณัฐพงษ์ ตึกแสวง ศนจ.สระบุรี ) และได้ไปศึกษาดูงานที่สิงคโปร์เป็นรางวัล ผมทำงานอยู่ที่ กศน.ส่วนกลางระยะหนึ่ง เมื่อ ดร.รุ่ง แก้วแดง ย้ายไปจาก กศน. ผมก็กลับไปทำงานที่ จ.ร้อยเอ็ดตามเดิม

แม้ผมจะเข้าใจงานต่าง ๆ แต่หลาย ๆ งานนั้นไม่ใช่แค่เข้าใจก็จะทำได้ดี หลายงานต้องใช้พรสวรรค์ของแต่ละคนด้วย เช่น ผมไม่ถนัดการเป็นวิทยากรกระบวนการเลย แต่ผมถนัดงานด้าน ICT ทั้ง ๆ ที่การเรียนในสมัยก่อนตั้งแต่ระดับประถมจนจบ ป.ตรี ไม่มีวิชาให้เรียนเกี่ยวกับ ICT
ผมเคยสมัครเข้าคอร์สอบรมหลักสูตรประมาณ 25 ชั่วโมง เรื่อง “เวิร์ดจุฬาฯ” ( เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพิมพ์เอกสาร ยุคเก่า ก่อนที่จะมีโปรแกรมเวิร์ดชุดไมโครซอฟต์ออฟฟิศในสมัยนี้ สมัยนั้นยังไม่มีเครื่องสแกนภาพ แม้แต่ภาพครุฑที่จะใส่หัวกระดาษหนังสือราชการ ผมก็ใช้โปรแกรมเพ้นท์วาดรูปครุฑเอง ) 
หลังจากนั้นผมก็ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ด้วยตนเองตลอด โดยซื้อหนังสือจากร้านหนังสือมาศึกษาเอง ในที่สุดผมก็เป็นผู้ที่เก่งคอมพิวเตอร์ในจังหวัด
ในช่วงที่ กศน.พัฒนาโปรแกรม ITw มาใช้ในงานทะเบียนของสถานศึกษา ( กศน.ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในงานทะเบียนนักศึกษา ก่อนสังกัดอื่น ๆ นานมาก ) ผมก็ได้เป็นวิทยากรระดับภาคในโปรแกรมนี้
( ช่วงที่สถานศึกษาต่าง ๆ ยังไม่มีเว็บไซต์กัน ผมทำเว็บไซต์ กศน.อ.ผักไห่ จนมีชื่อเสียง ได้รางวัลจากท่าน ดร.อาทร จันทรวิมล อธิบดี กศน. เป็นโน๊ตบุ๊ก 1 เครื่อง ซึ่งตอนนั้นโน๊ตบุ๊กยังราคาแพงประมาณครึ่งแสน )

ในช่วงที่ กศน.นำโปรแกรม ITw เข้ามาใช้ใหม่ ๆ บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ จึงไม่เห็นด้วย มีการทำผิด ๆ พลาด ๆ จนหลายแห่งต่อต้านไม่ยอมใช้ เห็นแต่ข้อเสีย กว่าจะยอมใช้กันครบทุกอำเภอก็ผ่านไป 3 ปี แต่หลังจากผ่านไปมากกว่า 5 ปี ทุกคนยอมรับในประโยชน์ของโปรแกรม ITw จนปัจจุบันหลายแห่งใช้แต่โปรแกรม ITw เลิกทำทะเบียนในระบบเอกสารไปแล้ว ทั้ง ๆ ที่ ต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคู่กับทะเบียนที่เป็นเอกสาร-กระดาษ

( ปัจจุบัน กศน.พยายามนำระบบ DMIS เข้ามาใช้ ไม่แน่ใจว่าอนาคตจะติดลมบนเหมือนโปรแกรม ITw หรือไม่ ใช้ DMIS มาปีกว่าแล้วยังลุ่ม ๆ ดอน ๆ ยังเป็นแค่ลักษณะทดลองอยู่เหมือนเดิม )
.
จากประสบการณ์ในอาชีพข้าราชการครูยาวนานจะครบ 41 ปีในอีก 3 เดือนนี้ ผมเรียนรู้ไม่สิ้นสุด ทำงานอย่างมีระเบียบวินัย ไม่ว่าวันไหน ผอ.จะอยู่หรือไม่อยู่ ก็ทำงานแบบเดิม ไม่ใช่แมวไม่อยู่หนูร่าเริง มาถึงที่ทำงานเป็นคนแรกเป็นประจำ เคยได้รางวัลหลายอย่าง เช่น เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะวิริยะโดยไม่มีวันลา จากศึกษาธิการอำเภอ เคยได้รับเกียรติบัตรครูนักพัฒนาการศึกษาดีเด่น
ในการพัฒนาตนเองต่อเนื่องหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ บางเรื่องก็ประสบความสำเร็จ บางเรื่องก็ไม่ประสบความสำเร็จ เช่น เคยสมัครเข้าอบรมหลักสูตร “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนชุมชน” ของ สถาบัน กศน.ภาคกลาง ได้รับการลงคะแนนเสียงจากเพื่อนร่วมรุ่นว่าเป็นผู้จัดทำแฟ้มสะสมการเรียนรู้ได้ดีที่สุด แต่ในการสมัครเรียนทางไกลกับสถาบันการศึกษาทางไกล หลักสูตร “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” ( หลักสูตร 204 ชั่วโมง ) ผมเรียนไม่จบ เพราะไม่มีเวลา

ผมมีประสบการณ์พอที่จะตอบคำถามบุคลากรทั้งภายในภายนอกทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในช่องทางต่าง ๆ การค้นคว้าหาคำตอบมาตอบคำถามมาก ๆ ยิ่งทำให้ผมมีทักษะ ได้เกียรติบัตร “ผู้สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้อยู่นอกโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง” ลงนามโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ ผอ.สำนัก กศน. และให้ร่วมเป็นวิทยากรของสำนักงาน กศน.อบรมผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศในการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ผมทำงานประณีต เคยได้รับเกียรติบัติบุคลากร กศน.จ.ร้อยเอ็ด ที่ “มีความรับผิดชอบงานมากที่สุด” “ทำงานถูกต้องแม่นยำมากที่สุด” “ตรงต่อเวลามากที่สุด” “ข้าราชการ ศนจ.ร้อยเอ็ดดีเด่น” “ชนะเลิศการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยการบันทึก Weblog เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” “โล่บุคคลแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” เคยได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณบุคลากรที่จัด กศน.ดีเด่นระดับจังหวัด ฯลฯ ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงาน กศน.ส่วนกลางให้ไปนิเทศและช่วยดูแลความพร้อมรับการประเมินฯภายนอก ที่ กศน.อำเภออื่น ๆ
( ในช่วง รก.ผอ.กศน.อ.ผักไห่ ได้ 3 รางวัลคือ บริหาร งปม.ได้ตามเป้าหมายสูงสุดในไตรมาศ 1-2/59, ระดับคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษของ นศ.เฉลี่ยสูงสุด ภาค 2/58, แผน/คำรับรองการปฏิบัติงานในระบบฐานข้อมูลฯและโปรแกรมเอ็กเซลเสร็จถูกต้องเป็นอำเภอแรกในจังหวัด )
.
ผมนำประสบการณ์มาเล่าโชว์ก่อนเกษียณในช่วงนี้ ก็เพื่อจะอธิบายความคิดเรื่อง กศน.ขั้นพื้นฐาน ที่คน กศน.ส่วนใหญ่คิดว่าผมตกยุคแล้ว !? โดยผมจะอธิบายความคิดเรื่อง กศน.ขั้นพื้นฐานในตอนต่อไปครับ
 
 
 
 
 
 
 
 


ครูเชนดอทคอม
ครู กศน.


จำนวนที่เข้าชม : 1095   [ คลิกขึ้นบน ]


10 บทความ ล่าสุด

      1.เครื่องแบบพนักงานราชการหญิง ปล่อยเอวไม่คาดเข็มขัดได้, 2.ที่ไหนใช้ MOEnet ถ้าอินเตอร์เน็ตขัดข้อง ให้รีบโทร.แจ้งหมายเลขวงจร, 3.ตัวบ่งชี้ประเมินภายนอกรอบ 4 ยังไม่ออกนะ, 4.ข้อสอบเรื่องทวิภาคี ข้อนี้ตอบอะไร  By :webmaster [ 9 / มี.ค. / 2560 ] 
      1.ปัญหา กพช.200 ชั่วโมง, 2.ครูคนพิการใส่ชุดสีกากี, 3.โปรแกรมจัดห้องสอบแล้วพิมพ์รายชื่อไม่ออก, 4.ผอ.ห้ามเถียง, 5.ทำไมไม่ใช่คำสั่งย้าย, 6.แบบฟอร์มบันทึกความดี By :webmaster [ 8 / มี.ค. / 2560 ] 
      1.สิ่งที่ลูกให้, 2.ปฏิทินกำหนดส่ง EIS ปี 60, 3.ให้จัดห้องสอบปลายภาค ห้องละ 30 คน By :webmaster [ 8 / มี.ค. / 2560 ] 
      ชีวิตครูเชน.. จากปัญหาสุขภาพ ครูเชน ( นายวสันต์ อินทะ ) เรียนในระบบไม่ได้ จึงเรียนที่ กศน.อำเภอเมืองพะเยา ตั้งแต่ระดับประถม ม.ต้น จนจบ กศน.ม.ปลาย และส่งตัวเองเรียนจนจบ ป.ตรี  By :webmaster [ 5 / มี.ค. / 2560 ] 
      1.ถ้าครู กศน.หมดสัญญา จะต่อสัญญาใหม่ต้องมีวุฒิ 3 สาขาหรือไม่-รับสมัครครูผู้ช่วย กศน.ครั้งต่อไป เขาจะให้กำหนดวิชาเอก และรับบุคคลภายนอกด้วย, 2.สอบข้าราชการครู ต้องจบ 3 สาขานี้ไหม, 3.ใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ด ... By :webmaster [ 5 / มี.ค. / 2560 ] 
      แบบไหนอีกหนอ.อ..อ... . อ่านข่าวคำกล่าวของท่าน รมว.ศธ. ในงานวันคล้ายวันสถาปนา กศน. 4 มี.ค.60 ได้ที่ http://www.moe.go.th/websm/2017/mar/110.html ซึ่งท่าน รมว. ได้กล่าวถึง Boot Camp อยู่ด้วย จึงขอนำข่าวเก่ามาสร้างความเข้าใจเรื่อง Boot Camp ดังนี้ By :webmaster [ 5 / มี.ค. / 2560 ] 
      ตอนที่ 3 เรื่องเล่าก่อนเกษียณของผม . จากประสบการณ์ในการทำงานมายาวนาน โดยมีท่านชาติชาตรี โยสีดา และ ผู้ใหญ่ของ กศน.ท่านเก่า ๆ เป็นต้นแบบปลูกฝังวิธีการทำงานกับ By :webmaster [ 5 / มี.ค. / 2560 ] 
      1. จะเปลี่ยน ผอ.สพท./ผอ.กศน.จ. จากประเภทบริหารการศึกษาที่มีวิทยฐานะโดยการทำผลงานทางวิชาการ เป็น ประเภทอำนวยการสูงที่ไม่มีเงินวิทยฐานะแต่ได้เงินประจำตำแหน่งโดยอัตโนมัติ By :webmaster [ 2 / มี.ค. / 2560 ] 
      1.ขาดสอบมาก เพราะ กพช.200 ชม. 2.ผู้บริหาร กศน.กับการเมือง, 3.ทำอย่างไรคนไทยจึงจะคิดอย่างนี้, 4.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้จ่ายเงินได้, 5.-7.เรื่องซ้ำที่เคยตอบแล้วมีผู้ถามอีก ( ไม่มีชื่อสอบ N-NET จะสอบ e-Exam ได้ไหม-เทียบระดับฯสูงสุดฯกรณีใดบ้างจ่าย 750 บ. By :webmaster [ 1 / มี.ค. / 2560 ] 
      1.โครงการพัฒนาผู้บริหารและ ศน., 2.กศน.เล็งออกคูปอง, 3.พรบ.ไปราชการฯฉบับใหม่ ทุกระดับตำแหน่งใช้รถรับจ้าง-รถส่วนตัวได้ By :webmaster [ 28 / ก.พ. / 2560 ]   แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ Webmasterเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 

ครูเชนดอทคอม เว็บไซต์แห่งการแลกเปลี่ยนของครู กศน. ครูนอกระบบ ครูในระบบ  

ติดต่อลงข่าวสาร  โฆษณา โทร.081-1077987
## MAXSITE 1.10 plus ##   | ADMIN | by ครูเชนดอทคอม | Facebook | Youtube | Google plus+ | IOS | Android | สร้าง QR code